บ้านท้องตมใหญ่ อ.สวี จังหวัดชุมพร

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

บ้านท้องตมใหญ่ ชุมพร


บ้านพักโฮมสเตย์

             หมู่บ้านท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร เป็นหมู่บ้านชาวประมง ที่มีประวัติพบเห็นมาไม่ต่ำกว่า 400 ปี มีราษฎรอาศัยประมาณ 170 หลังคาเรือน ประชากรในหมู่บ้านท้องตมใหญ่มีประมาณ 652 คน  หมู่บ้านท้องตมใหญ่ เป็นหมู่บ้านชายฝั่งทะเล ที่ตั้งอยู่ริมทะเลฝั่งอ่าวไทย ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกบ้านยื่นลงไปในทะเลตามเชิงเขา ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงไม่มีที่ดิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่ ลักษณะทะเลของหมู่บ้าน เป็นอ่าวโค้งเป็นรูปเกือกม้า มีความกว้างประมาณ 2 กิโลเมตรเศษ ด้านในเป็นป่าปายเลนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวศน์ป่าชายเลนที่น่าศึกษา
ลักษณะทางทะเลและชายฝั่งตอนนอก 
              มีลักษณะเป็นโขดหินเรียงรายตามไหล่เขา มีหาดทรายในระยะ 2-3 ก.ม. ประมาณ 4-5 หาด ล้วนเป็นชายหาดที่เงียบสงบไม่พลุกพล่านด้วยนักท่องเที่ยวเมือนกับชายหาดอื่นๆ
อาชีพ และวิถีชีวิตชาวบ้าน
              ชาวบ้านประกอบอาชีพประมงเล็กๆ ส่วนใหญ่เป็นเรือหางยาว ทำมาหากินกับทรัพยากรใกล้ๆ ชายฝั่ง หมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล เช่น ตกหมึก วางอวนปลา อวนกุ้ง อวนปู ฯลฯการเดินทางไป บ้านท้องตมใหญ่ 
              จากถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ สาย 41 เลี้ยวซ้าย ที่ ก.ม. 35 เข้า อ.สวี ใช้ ทางหลวง 4003 ต่อไปอีก 14 ก.ม. แล้วเลี้ยวขวา
เข้า ทางหลวงสาย 4011 อีก 6 ก.ม. ก็ถึงบ้านท้องตมใหญ่
ระยะทางถึง Home Stay บ้านท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร
  • กรุงเทพ - Home Stay บ้านท้องตมใหญ่ 510 ก.ม.
  • สี่แยกปฐมพร - Home Stay บ้านท้องตมใหญ่ 55 ก.ม.
  • แยกเข้า อ.สวี - Home Stay บ้านท้องตมใหญ่ 20 ก.ม.
ติดต่อสอบถามสำนักงานชุมพร 
188/129 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
http://www.tongtomyai.com
E-mail: watcharin1@msn.com
Tel. 081-3456743, 077-501400